Splunk w praktyce zespołów ds.  bezpieczeństwaPrezentacja prowadzona przez inżynierów Passus o tym jak radzić sobie z niekończącą się ilością danych, incydentów i alarmów generowanych przez systemy bezpieczeństwa.
W trakcie spotkania odtworzone zostały realne ataki i przedstawione sposoby ich detekcji i analizy przy wykorzystaniu pakietu rozwiązań Splunk.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...