Hadoop - Bài 1: Giới thiệu về Big DataWebsite giới thiệu về Hadoop và Spark:
https://hadoop.apache.org/docs/r2.7.7/
https://spark.apache.org/docs/latest/index.html

source

6 thoughts on “Hadoop – Bài 1: Giới thiệu về Big Data”
  1. Rất cảm ơn anh về khóa học, em có thể xin blog hay facebook cá nhân của anh được không ạ? em cảm ơn!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...