Data Warehouse là gì?Data Warehouse là gì?
👉 Giải ngố Data https://www.youtube.com/playlist?list=PL01fPqVNMdrkOBKzoybAxsrTbIJKAW4oU

Kết nối với Vịt:
👉 Facebook: https://facebook.com/duckdatavn
👉 Group: https://facebook.com/groups/duckdata

Mời Vịt 1 tách cà phê ☕☕
💰 Momo: https://nhantien.momo.vn/duckdata
💰 VPBank: 4444555667 (Che Duc)
💰 ACB: 13174397

Credits:
👉 Logo: Icons made by Freepik freepik.com from Flaticon flaticon.com
👉 Song: Sneaky Snitch by Kevin MacLeod https://incompetech.com/
Promoted by MrSnooze https://youtu.be/I2m1h0ALpY4
Creative Commons — CC BY 3.0 https://goo.gl/A7jRXA

#VitLamData #DataWarehouse #Data #Analytics

source

8 thoughts on “Data Warehouse là gì?”
  1. a ơi là một DA thì có cần tạo được DWH hay chỉ dùng dữ liệu trong đó thôi ạ ?

  2. anh ra thêm video hướng dẫn về cách xây dựng data warehouse đi anh 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...