Bài 30  AWS ECS ECR   DevOps triển khai docker image lên AWS ECSAWS là gì?
AWS (viết tắt của cụm từ Amazon Web Services) là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp về: Storage, computing power, databases, networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization,…

Amazon Web Services là nền tảng dịch vụ điện toán đám mây an toàn, mang đến khả năng tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và các chức năng khác nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Các dịch vụ cơ bản của AWS là gì?

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 165 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để phát triển cơ sở hạ tầng, trở nên linh hoạt hơn và giảm chi phí.

Dưới đây là những dịch vụ chính mà Amazon Web Services cung cấp:

– Compute: Tính toán.

– Storage: Lưu trữ.

– Networking & Content Delivery: Phân phối mạng và nội dung.

– Management Tools: Các công cụ quản lý.

– Developer Tools: Các Công cụ phát triển.

– Analysis: Phân tích.

– Customer Engagement: Cam kết khách hàng.

– Application Intergration: Tích hợp ứng dụng.

– Business Productivity: Năng suất nghiệp vụ.

– Công nghệ thực tế ảo (AR & VR).

– Machine Learning: Học máy.

– Desktop & App Streaming: Ứng dụng máy tính và Streaming.

Mỗi dịch vụ trên lại chia ra các dịch vụ nhỏ hơn, tuỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ:

– Dịch vụ máy chủ đám mây (Amazon EC2).

– Dịch vụ lưu trữ gồm dịch vụ lưu trữ đơn giản (Amazon Simple Storage Service – S3), lưu trữ theo khối (Amazon Elastic Block Storage – EBS), lưu trữ theo file (Amazon Elastic File System – EFS).

– Dịch vụ cân bằng tải (Amazon Elastic Load Balancing).

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...