การใช้ docker-compose เพื่อ run หลาย ๆ containers/services พร้อม ๆ กัน เช่น PostgreSQL + pgAdmin4👁 เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในคลิป
1. การสร้าง docker-compose.yml เพื่อ run PostgreSQL และ pgadmin4
2. เข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของ docker-compose.yml
3. การใช้ docker-compose ในการ up/down services
ดาวน์โหลดไฟล์ docker-compose.yml ที่ใช้ในคลิป ►
เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ ►
สอน docker ►
สอน Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017 ►
สอน MySQL ►
สอน PostgreSQL ►
สอน SQLite ►
สอน SQL สำหรับ Data Science ►
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (SQL Server, MySQL, SQLite) ด้วย Python ►
การใช้ Excel ในการทำงานร่วมกับกับฐานข้อมูล (SQL Server, MySQL, Access) ►
#prasertcbs_SQL #prasertcbs #prasertcbs_MySQL #docker

source

2 thoughts on “การใช้ docker-compose เพื่อ run หลาย ๆ containers/services พร้อม ๆ กัน เช่น PostgreSQL + pgAdmin4”
  1. ขอบคุณมากครับ สอนดีมากเลยคัรบ
    สอบถามหน่อยครับ พิมพใน terminal ทำใงให้มัน show ไกด์ option ขึ้นมาหรือคับเช่นตอนพิมพ์ docker มันก็ suggest option ขึ้นมาให้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...